• საქართველოს გამყვანი ტურიზმის ასოციაცია (GOTA) - დაარსდა 2020 წელს. მასში გაერთიანებულია საქართველოში არსებული და აქტიური, გამყვან ტურიზმზე მომუშავე კერძო კომპანიები, როგორც ტურისტული სააგენტოები ასევე ტურ-ოპერატორები. ასოციაციის შექმნას საფუძვლად უდევს სფეროში, მრავალი წლის განმავლობაში, არსებული პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი...
  • Georgia is a country in the Caucasus region of Eurasia. Located at the crossroads of Western Asia and Eastern Europe, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia, and to the southeast by Azerbaijan. The capital and largest city is Tbilisi. Georgia covers a territory of 69,700 square...
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint...
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint...